Yangın Eğitimi

Yangın Eğitimi

Temel Yangın Eğitimi ve Yangından Korunma Tatbikatı

Yangınla mücadele tedbir ve önlemlerle başlar, alacağınız ilk tedbir Yangın Güvenlik Sisteminizin mevcut ve aktif olmasıdır. İkincisi ise yangın sisteminizi ve teçhizatlarınızı kullanmayı bilen, araçlı ve araçsız olarak bir yangına müdahale edebilen eğitimli ve tecrübeli personelinizin bulunmasıdır.

Bir işyerinde olası bir yangın felaketine ilk müdahaleyi yapabilecek kişiler yangına en yakın olan iş yerinizde çalışanlarınız olacaktır. Yangın anında insanlar genelde alışkanlıkları ile hareket ederler, İnsanlar yaşamları boyunca çok fazla böyle bir felaketler karşılaşmadıklarından, yangın ile karşılaştıklarında bu manzara ne yazık ki çok korkutucu olabilir ve bir yangınla başa çıkabilmeleri için mutlaka yeterli yangınla mücadele ve yangından korunma eğitimi almış olmaları gerekmektedir.

Bir yangın durumunda işyerinizi korumak ve çalışanlarınızın can güvenliğini sağlamak için yapacağınız en doğru yöntem personelinize profesyonel kişiler tarafından verilen yangın eğitimi olmalıdır. Bu aynı zamanda yasal bir zorunluluktur.

Yasal Zorunluluk

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU ve ilgili yönetmelikler, işletmerin ölçeğine ve çalıştırdığı personel sayısına bakmaksızın acil durum planı dahilinde temel yangın eğitimi almış kişi/kişilerin istihdam edilmesini ve diğer çalışanların da ayrıca eğitilmesini zorunlu kılmıştır.

Yangın Eğitiminin Amacı

Çalışanlara başlangıç aşamasındaki bir yangına, nasıl müdahale edilmesi gerektiğini öğretmek. Yanma ve yangın hakkında bilgi vererek yangın bilinci oluşturmak, Yangının türüne uygun söndürme maddelerini ve yangın yerindeki tehlikeleri öğretmek.

Yangından Korunma Eğitimi Süresi

Yangın eğitiminin süresi çalışan sayısı ve işyerinin tehlike sınıfına göre belirlenmektedir. Bu karşın genel olarak temel yangın eğitimi süresi 2 saat teorik ve 2 saat tatbikat olamak üzere 4 saattir.

Yangın Eğitimi Sertifikası

İşletme tehlike sınıfına göre işlenen ders saati sonrasında tüm katılımcılara Yangın Eğitimi Katılım Belgesi / Sertifika verilmektedir. Aynı zamanda işletmeye de yangın eğitimi raporu verilmektedir.

Yangın Eğitiminin Şekli

Yangından korunma eğitimi 2 aşama olarak yapılmaktadır.

1- Teorik Yangından Korunma Eğitimi

2- Uygulamalı Yangından Korunma Eğitimi (Tahliye ve Yangın Söndürme Tatbikatı)

Teorik Temel Yangın Eğitimi; Bu eğitimde tüm personele Yanma ve yangın hakkında bilgiler, Yangın sınıfları ve türleri, Söndürme maddeleri, Hangi tür yangına ne tip söndürücü ile  müdahale edilmesi gerektiği gibi konularda verilen eğitimdir.

Uygulamalı Temel Yangın Eğitimi; Eğitimin bu aşamasında işyerinde bir yangın senaryosu hazırlanarak çalışanların yangın anında yapmaları gerekenler, bina tahliye ve kaçış yöntemleri tatbikat şeklinde uygulamalı olarak gösterilir. Sonrasında oluşturulan kontrollü bir yanma üzerinde yine uygulamalı olarak yangın söndürücülerin kullanımları öğretilir.

Yangın Tatbikatı Nedir ?

Yangın tatbikatı Temel yangın eğitiminin 2. aşaması olup, işletmedeki tüm çalışanların, olası bir  yangın ve afet durumunda oluşabilecek  can ve mal kaybı zararını minimum düzeye indirebilecek bilgi ve becerilerini arttırmak için kontrollü bir yangın üzerinde verilen uygulamalı eğitimdir.

Yangın Eğitimine Kimler Katılabilir?

İlkokul mezunu olan herkes yangın eğitimine katılarak yangından korunma eğitimi için sertifika alabilir.

Yangın Eğitimi ve Sertifikası Fiyatı Ne kadar ?

Yangından korunma eğitimi ve sertifika ücretleri için bizimle iletişime geçerek size özel hazırlanacak fiyatlarımız hakkında bilgi alabilirsiniz.

Yangın Eğitimi Konuları
Yanma ve yangın nedir
Yanma çeşitleri
Yangın sınıfları
LPG  ve doğalgaz yangınları
Yangının çıkış sebepleri
Bina yangın ekipleri ve görevleri
Yangın söndürme maddeleri
Yangın söndürme cihazlarının çeşitleri
Yangın söndürme cihazlarının kullanılması bakım ve kontrolleri.
Yangın anında hareket tarzı
Yangın ihbar usulleri ve sonrası yapılacaklar
Yangında Hareket Tarzı

Olay yerindeki tehlikeler